Skip to main content

Belton Travel / Kristianstad Buss särskilda resevillkor 2019

Anmälningsavgift
500 kr/person (om inget annat anges) skall betalas 10 dagar efter bokning för att resan skall vara definitiv. Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen.

Slutbetalning
Skall vara betald senast 30 dagar före avresa (om inget annat anges). Om detta inte sker blir platserna tillgängliga för andra resenärer. Bokningar gjorda mindre än 30 dagar före avresa betalas omgående.

Avbeställningsskydd
200 kr/person och betalas 10 dagar efter bokning. Skyddar mot kostnader i samband med sjukdom. Expeditionsavgift vid avbokning är 200 kr/person. Läkarintyg erfordras.

Avbeställning utan avbeställningsskydd
1.      Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan, återbetalas hela resans pris exklusive 200 kr/person i expeditionsavgift.
2.      Vid avbeställning under perioden 29 - 14 dagar före avresan, återbetalas hela resans pris exklusive anmälningsavgiften och 200 kr/person i expeditionsavgift.
3.      Vid avbeställning under perioden 13 – 2 dagar före avresan, återbetalas 50 procent av resans pris exklusive anmälningsavgiften och 200kr/person i expeditionsavgift.
4.      Vid avbeställning inom 24 timmar före avresan, återbetalas inga pengar.

Teaterbiljetter återbetalas ej.
 

Avbeställningsvillkor för Bordershopresor & Ullared
- Vid avbokning efter det att resan är betald, utgår en expeditionsavgift på 100:-/person.
- Vid avbokning 10 dagar - 25 timmar före avresa förlorar man 50 % av resans pris (Expeditionsavgift tas ej ut i detta fall). 
- Vid avbeställning inom 24 timmar före avresan, återbetalas inga pengar.

Barnrabatt
20 % rabatt på resans pris för max 2 barn upp till 12 år i extrasäng med 2 fullt betalande.
Gäller ej resor med flyg inkluderat.

På Ullaredsresor erhålls 100 kr rabatt för barn upp till 12 år.

Överlåtelse
Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller samtliga villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid, före avresan, underrätta arrangören om överlåtelse. Priset för att överlåta en resa är 100 kr/person.

Resegaranti
Kristianstad Buss / Belton Travel har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

Pass/Legitimation
På alla våra resor är samtliga resenärer skyldiga att medha godkänd fotolegitimation. För resor utanför Norden krävs giltigt pass.

Prisjustering
Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar gällande valutaförändring/skatter/andra oförutsedda kostnader utanför vår kontroll.

Biljett
Betald slutfaktura gäller som bokningsbekräftelse. Övriga biljetter, till exempel teaterbiljetter, båtbiljetter, -erhålls på bussen.

Kvarglömda saker
Kvarglömda saker på bussen tar vi hand om i 2 veckor. Sakerna hämtas på vårt kontor i Kristianstad.

Reservation av sittplats
Vi tar emot önskemål och försöker i möjligaste mån att uppfylla dessa. Vi kan däremot inte garantera en specifik sittplats i bussen. Läkarintyg ger förtur.

Inställd resa
Resan kan ställas in på grund av att tillräckligt antal anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas resenären senast 3 dagar före avresa vid dagsresor och 14 dagar före avresa vid flerdagsresor. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.

Reklamation
Eventuell reklamation bör omedelbart framföras till reseledare/chaufför, för att kunna rättas till på plats. Anmärkningar eller reklamationer som inte uppdagats under resan, måste senast inom 7 dagar efter hemkomsten, framställas till Kristianstad Buss / Belton Travel.

För övrigt gäller de allmänna resevillkoren framtagna av konsumentverket och resebranschens förbund som finns att tillgå hos Kristianstad Buss eller via konsumentverkets hemsida.

Sök resa